Mạnh mẽ thế đủ rồi, hãy yêu lấy chính mình trước nhé. Cố lên cô gái! Tôi luôn ở bên em!