Sài Gòn không chỉ hấp dẫn bởi những điểm du lịch và sự tấp nập mà ẩm thực ở đây nắm vai trò không nhỏ việc giữ chân các thượng khách.