Không chỉ riêng ruột dưa hấu mà cả vỏ dưa hấu cũng được lời khuyên dùng. Việc giảm cân từ các món ăn từ vỏ dưa hấu nghe thấy lạ nhưng nó lại rất hiệu quả khi được kiểm chứng của những người đã sử dụng vỏ dưa hấu để giảm cân.