Việc phải ngồi 8 tiếng một ngày làm việc. Với lượng công việc bận rộn làm bạn không có chút thời gian nào để tập thể dục.