Ối ít - những điều cần biết, 284 khương đình, sản phụ khoa Âu Cơ